Maud Hellberg 1 - photo Emelie KroonAccountant and artist administration

Maud Hellberg har varit knuten till företaget i närmare tjugo år i olika roller och sköter nu företagets bokföring samt bidrar med värdefullt administrativt stöd.

maud.hellberg@braathenmanagement.com