Nyhet

Bengt-Åke Lundin solopianist i Kungliga Balettens Sonatra

Urpremiär av Sonatra – en intensiv, 20 minuter lång neoklassisk balett av koreografen Joseph Sturdy,

Kungliga Operan presenterar vi sitt senaste verk, Sonatra, för 12 dansare och med koreografi av Joseph Sturdy. Sonatra framförs till solopiano av den amerikanske kompositören Michael Gordon, samt ett musikstycke av Jane Antonia Cornis, som spelas av Bengt-Åke Lundin.

"Verket är en fysisk utmaning för både dansarna och pianisten Bengt-Åke Lundin, men även för publiken. Det kännetecknas av linjer, spiraler och ständig rörelse. 

Ensemblens hela register, från klassiska rörelser till komplexa strukturer, är en utmaning för ögats förmåga att uppfatta och tolka mönster. Tid och rum är helt och hållet uppfyllda av dans."

Sonatra går att se på Kungliga Operan Play fram till och med den 12 juni 2021.

2021-04-23